Promis Algemeen

Promis Algemeen

Promis geeft organisaties inzicht in de procesgang en zorgt voor flexibiliteit om doelgericht te kunnen anticiperen op veranderingen in een dynamische omgeving.

Beschrijving Promis software

De software made easy van Promis biedt organisaties een totaaloplossing waarmee een consistent hoog niveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie verzekerd kan worden. Hierdoor zijn organisaties in staat om meer rendement te behalen uit de algehele flow, de werknemers én de relatie met eindklanten. Het stroomlijnen van processen en de in het systeem aanwezige signaalfuncties resulteren in een lagere foutgevoeligheid en betere prestaties. Organisaties kunnen zo focus houden. Sneller antwoord geven. Belangrijke informatie altijd up-to-date, én bij de hand hebben. En het wiel hoeft men niet meer voor ieder proces uit te vinden: de organisatie wordt met de dag meer zelflerend en zelfsturend.


                          

Alle informatie die nodig is voor de procesuitvoering wordt met Promis op één centraal punt samengebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd. Het systeem is door de organisatie zélf in te richten en alles vindt plaats op een veilig, ISO gecertificeerd platform. Relaties, dossiers en activiteiten worden succesvol samengebracht in één systeem dat 24/7 beschikbaar is. Het pakket is flexibel: het groeit met organisaties mee en geeft ruimte aan hun activiteiten en groeiambities. Promis zorgt voor een verhoging van de efficiëntie en effectiviteit binnen de bedrijfsvoering van ondernemers en levert op transparante en toegankelijke procesinformatie aan alle gebruikers van het systeem.Hieronder wordt kort een aantal voordelen van Promis weergegeven:

Centraal relatiebeheer.

Eenmalig vastleggen van onder andere adres gegevens, bedrijfs- en persoonsgegevens. Dit voorkomt het maken van fouten en realiseert een enorme efficiencyverbetering. Indien u gebruik maakt van een zgn. VOIP centrale, kunnen binnenkomende telefoontjes direct worden herkend en worden gekoppeld aan dossiers en relaties. Ook kunt u telefoonnummers vanuit Promis direct vanaf het scherm bellen. Dit betekent voor u maximale service aan uw klanten.

Klantsegmentatie.

Door middel van kenmerken kunt u al uw relaties indelen zodat u de juiste commerciële acties gericht kunt plannen en sturen. Per kenmerk heeft de gebruiker tevens de mogelijkheid om aanvullende informatiemodellen te maken. Dit betekent maximale flexibiliteit en anticiperen op marktveranderingen.

Business Proces Services.

Hiermee kunnen alle handelingen van gebruikers worden gemonitord, kunnen standaard processen automatisch worden geactiveerd, worden bewaakt en worden reports van de beslissingen uit de monitoring ter beschikking gesteld. Dit betekent uiteindelijk dat datgene wordt gedaan dat u uw cliënt heeft beloofd en u uw bedrijfsprocessen op de juiste wijze ondersteunt en stuurt. Gewenste veranderingen kunnen door u zelf flexibel worden doorgevoerd en behoeven geen expliciete software aanpassingen c.q. maatwerk vanuit de leverancier van Promis.

Documenten.

Vastleggen en beheren van alle vormen van bijlagen. Bijlagen kunnen worden voorzien van categorieën waardoor bijlagen tevens kunnen worden beveiligd. Dit betekent dat u klaar bent voor het digitale dossier. 

Scannen.

Middels scanning kunnen alle binnenkomende stukken worden gedigitaliseerd. Eveneens bestaat er de mogelijkheid om gescande documenten intelligent te verwerken. Dit betekent dat een en ander altijd, direct beschikbaar is en eventueel zelfs automatisch kan worden aangeboden aan relevante spelers binnen het behandelingstraject.

Managementinformatie.

Dashboards en managementrapportages. Dit betekent een overzicht van relevante, stuurinformatie op basis waarvan direct beslissingen kunnen worden genomen.

Workflow.

Naar eigen inzicht in te richten workflow management systeem. Hierin kunnen alle individuele processen, zoals belacties, mailacties, bezoeken, opvolgsystemen (dynamisch) worden gedefinieerd en geautomatiseerd. Hieraan verbonden zijn eveneens het volledig geautomatiseerd verwerken van de eventuele te maken documenten. Deze kunnen eveneens afhankelijk worden gemaakt van soorten opdrachten al dan niet in combinatie met opdrachtgever(s). Dit betekent dat het systeem zorg draagt voor de juiste doorloop van het traject en acties niet kunnen worden vergeten.

Contacten.

Middels de functie contacten kunnen ongelimiteerd koppelingen tussen relaties worden gemaakt. Op deze wijze kan men volledige netwerken inzichtelijk maken, zowel tussen bedrijven alsmede personen en tussen personen en bedrijven. Middels kenmerken geeft men de aard van de relatie aan. Dit betekent controle over uw contacten.

Promis Connect.

Een module die integratie met andere databronnen eenvoudig mogelijk maakt. Dit betekent voor u een gemakkelijke aan- en ontsluiting van data naar b.v. mobiele platformen en systemen van derden.

E-Mail.

Met deze module worden niet alleen mails op de gebruikelijke wijze verwerkt maar vindt een volledige en eenvoudige integratie plaats met alle aanwezige functionele componenten van Promis BI. De mailmodule maakt gebruik van alle bekende en beschikbare mailservers, zoals exchange en google mail. Dit betekent dat al uw binnenkomende en uitgaande e-mails op de juiste wijze en op de juiste plek worden opgeslagen zodat deze altijd, direct en eenvoudig beschikbaar zijn voor iedereen die daartoe geautoriseerd is.

Agenda.

Dit betekent dat u bijvoorbeeld alle acties van uw medewerkers kunt inplannen en overzien. Ook kunnen medewerkers direct worden ingepland om lopende zaken over te nemen van hun collega´s, bijvoorbeeld bij vakanties, drukte of ziekte.

Dossierbeheer.

Zeer flexibel dossierregistratiesysteem. Zo kunt u bijvoorbeeld voor al uw verschillende soorten en typen opdrachten afwijkende inrichtingen maken om zodoende gebruikers alleen relevante informatie in te laten zien.

Autorisatie.

Uitgebreide autorisatiemogelijkheden. Dit betekent dat u het systeem zodanig kunt inrichten dat u kunt bepalen wie welke informatie mag inzien of wijzigen.
Peter Bruining

Benieuwd wat Magic Hands voor uw business kan betekenen?

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte, neem dan contact op met Peter Bruining. U kunt een e-mail sturen naar: Info@magic-hands.com of bel onze klantenservice (+31) (0)30 85 00 410.

Direct contact? Bel (+31) (0)30 60 20 160