Facturering

Facturering

Het (automatisch) genereren van facturen, alles gebaseerd op afspraken welke u gemaakt heeft met uw klanten.

Omschrijving financiële functies Promis

Inleiding.

Promis kent een uitgebreide financiële module. Doel hiervan is dat alle handelingen binnen uw organisatie direct vertaald worden naar facturen. Ook het automatisch kunnen aanmaken van de te verwachten inkoopfacturen maakt onderdeel uit van onze module. Hierdoor verkrijgt u niet alleen een perfect inzicht in uw omzet maar ook de te verwachten en gerealiseerde inkopen (kunnen) worden geregistreerd. Een goed (netto) rendementsoverrzicht naar personen, diensten en klanten wordt hierdoor inzichtelijk gemaakt.

Facturen kunnen zowel direct als ook batchmatig verwerkt worden. Ook directe verkopen en de verschillende betalingsvormen hiervan (contant, pin, creditkaart, etc.) kunnen worden verwerkt.

Journaalposten kunnen worden geëxporteerd naar de bekende financiële systemen.
Ontvangen betalingen kunnen vervolgens worden ingelezen in Promis waarna ontvangen (deel) betalingen op dossier- of klantniveau worden geregistreerd. Hierdoor kan bij verkoop direct op openstaand saldo worden gecontroleerd.
Direct contact? Bel (+31) (0)30 60 20 160